Ștefan al III-lea cel Mare (1457-1504).

În îndelungata şi glorioasa sa domnie, Ştefan III cel Mare s-a manifestat ca promotor al politicii de consolidare a statului medieval centralizat, stimulator şi proteguitor al schimbului economic cu ţările vecine, iscusit comandant de oşti în lupta împotriva agresorilor străini, ctitor fără pereche al vechii culturi moldoveneşti.

Soțiile lui Ștefan cel Mare

Anul acesta se împlinesc 75 de ani de la apariția volumelor Trecute vieţi de doamne şi domniţe, semnate de prozatorul şi memorialistul Constantin Gane, născut în anul 1885 la Botoşani.

Familia lui Ștefan cel Mare

Majoritatea cercetătorilor, cînd vine vorba de calităţile lui Ştefan al III-lea cel Mare, pomenesc portretizarea făcută de Gr.

Epoca lui Ștefan cel Mare

Fiecare popor are în istoria sa un erou ridicat din rîndurile sale, căruia îi atribuie toate realizările acumulate de-a lungul veacurilor şi pe care îl înzestrează cu cele mai nobile calităţi.

Doamna Maria Voichiţa – a treia soție a lui Ștefan cel Mare

Doamna Maria Voichiţa este a treia soţie a lui Ştefan cel Mare.

Cite limbi vorbea Ștefan cel Mare?

În unul din primele documente păstrate din epoca lui Ștefan (din 12.

Pînzar moldovenesc al lui Ştefan cel Mare

Pînzar moldovenesc al lui Ştefan cel Mare

Continuînd vechea tradiţie a constructorilor de corăbii, Ştefan cel Mare a dezvoltat şantierele navale de la Cetatea Albă şi Chilia.

Ștefan al III-lea cel Mare (1457-1504), supranumit Ștefan cel Mare și Sfînt

Ștefan al III-lea cel Mare (1457-1504), supranumit Ștefan cel Mare și Sfînt

Ștefan al III-lea cel Mare (1457-1504), supranumit Ștefan cel Mare și Sfînt, a fost domnul Moldovei între anii 1457 și 1504.