13 iulie, 2018

În I.P.Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, or. Nisporeni, în luna mai a fost organizat concursul școlar cu genericul „Ștefan cel Mare – simbol al măreției strămoșilor noștri” la care au participat elevii claselor a VI-a. Cele trei echipe (clase) au demonstrat că cunosc evenimentele studiate din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, au argumentat replici/citate a lui Ștefan cel Mare; au calculat exerciții matematice care rezultat însemna an istoric legat de viața și activitatea domnitorului; fiecare echipă la proba Bliț au răspuns la câte 6 întrebări legate de viața și avtivitatea domnitorului; de acasă au pregătit un recital de poezie și o diplomă de merit domnitorului Ștefan cel Mare. Educația reprezintă progresul societății, și conștentizăm cît de important este educația tinerii generații, generații care își iubesc patria, poporul și neamul Moldovenesc. Tineri care cunosc istoria, propria istorie și valorile și tradițiile strămoșești, care nu se dau uitate de veacuri. Concursul face parte din acțiunile consacrate „Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei”