25 august, 2018

R E G U L A M E N T U L

      Concursul  naţional televizat „De la Naslavcea la Giurgiuleşti” pentru desemnarea    celor mai pitoresti localităţi      din  Republica  Moldova   este organizat de către Preşedintia Republicii Moldova   in conformitate cu prevederile Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 253-VIII din 2 iulie 2017 privind declararea anului 2018 Anul Stefan cel Mare si Sfint Domnitor al Moldovei

 

1.Obiective:

  • formarea spiritului patriotic al cetăţenilor Republicii Moldova,
  • stimularea localitatilor, care pastreaza, dezvolta si valorifica patrimoniul  istorico-cultural al  tarii nostre
  • participarea administratiei publice la procesul de educatie patriotica a tinerii generatii prin intermediul activitatilor  culturale, muzeistice, civice si sportive
  • omagierea activitatii si realizarilor  gloriosului domnitor Stefan cel Mare

 

 

  1. Participare. Concursul se va desfasura la urmatoarele 5 compartimente:
  2. Amenajarea localitatii
  3. Istoria localitatii
  4. Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al localitatii
  5. Omagierea activitatii gloriosului domnitor Stefan cel Mare
  6. Personalitati de vaza a localitatii

 

 

 

 

Cerinte fata de  participanti:  Localitatile care doresc sa participe la concurs trebuie sa corespunda criteriilor , stabilite in p.2 al Regulamentului. Administratia publica a localitatii  va pregati  o descriere a localitatii(5-6 pag.) cu informatii concrete asupra compartimentelor, fixate in p.2 al Regulamentului.

Participantii(primarul, consiliul local)  vor  adresa  Comitetului Organizatoric  o cerere-adeziune la concurs, vizata de  vice-Presedintele raionului ori conducerea direcţiilor, secţiilor  educatie, cultură din oraşele şi raioanele republicii (Anexa 1).

 

 

 

  Termeni şi condiţii de participare:

Concursul naţional televizat „De la Naslavcea la Giurgiuleşti” pentru desemnarea    celor mai pitoresti localităţi      din Republica  Moldova  se va desfasura in perioada 1 august-1noiembrie 2018,  în  2  etape.

Etapa I, preselecţia va fi organizată  in perioada  1 august-  15 octombrie  2018. In aceata perioada Comitetul Organizatoric si Juriul concursului, ce va include un reprezentant al conducerii raionului, municipiului va vizita localitatile participante in concurs.

Etapa II, finala  se va desfăşura  in perioada  20 octombrie-1 noiembrie 2018.  La această  etapa Comitetul Organizatoric si Juriul concursului va  realiza festivitatea de totalizare a concursului, organizind Gala premiilor concursului naţional televizat „De la Naslavcea la Giurgiuleşti” , dedicate  Anului Stefan cel Mare, Domnitor al Moldovei pentru desemnarea  a 10 localităţi cele mai pitoreşti             din Republica Moldova

 

 

Totalurile festivalului.    Învingătorilor la concurs li se vor acorda diplome şi premii în bani.

Juriul are dreptul să intervină cu modificări si conceretizari in Regulament. Decizia juriului este irevocabilă.

 

Pentru consultatii suplimentare: Comitetul Organizatoric- tel.069115388, e-mail -i.perju@prm.md  site: Stefancelmare.md