04 mai, 2018

Comisia de Stat pentru desfășurarea acțiunilor consacrate „Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei” invită studenții din Republica Moldova să participe la concursul lucrărilor consacrate vieții lui Ștefan cel Mare și Sfînt, care are următoarele obiective:

 • Promovarea personalității lui Ștefan cel Mare și Sfînt în rîndul tinerilor;
 • Evidențierea rolului lui Ștefan cel Mare și Sfînt în consolidarea statului moldovenesc;
 • Cunoașterea profundă a vieții lui Ștefan cel Mare și Sfînt prin intermediul artei și a creației tinerilor.

La concurs pot participa studenți din colegiile și universitățile din Republica Moldova, în cadrul următoarelor secțiuni;

 1. Artă Plastică (Pictură).
 2. Literatură.
 3. Înscenări teatralizate.
 4. Declamație.
 5. Muzică.

Cei mai talentați participanți la concurs vor fi premiați după cum urmează:
* Artă Plastică, Literatură, Declamați, Muzică – locul I – 10 mii lei, locul II – 7 mii lei, locul III – 5 mii lei.

* Teatru – locul I – 15 mii lei, locul II – 12 mii lei, locul III – 10 mii lei.

Pentru a cunoaște mai bine condițiile de participare, rugăm să consultați ”Regulamentul Concursului republican pentru studenți al lucrărilor consacrate vieții lui  Ștefan cel Mare și Sfînt”, de asemenea pentru orice întrebări, ne puteți scri la adresa electronică: concurs.stefan@gmail.com.

 


 

Comisia de Stat pentru desfășurarea acțiunilor consacrate Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei

REGULAMENTUL

Concursului republican pentru studenți al lucrărilor consacrate vieții lui Ștefan cel Mare și Sfînt este organizat de către Comisia de Stat pentru desfășurarea acțiunilor consacrate Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei, în parteneriat cu Comisia pentru Tineret din cadrul Consiliului Societății Civile de pe lîngă Președintele Republicii Moldova.

Obiectivele concursului:

 • Promovarea personalității lui Ștefan cel Mare și Sfînt în rîndul tinerilor;
 • Evidențierea rolului lui Ștefan cel Mare și Sfînt în consolidarea statului moldovenesc;
 • Cunoașterea profundă a vieții lui Ștefan cel Mare și Sfînt prin intermediul artei și a creației tinerilor.

Condiții de participare:

La concurs pot participa studenți din colegiile și universitățile din Republica Moldova, în cadrul următoarelor secțiuni;

 1. Artă Plastică (Pictură).
 2. Literatură.
 3. Înscenări teatralizate.
 4. Declamație.
 5. Muzică.


Toți participanții vor primi diplome de participare iar finaliștii în cadrul celor 5 secțiuni vor fi premiați după cum urmează:

Artă Plastică, Literatură, Declamați, Muzică; Teatru;
Locul I – 10 mii lei.
Locul II – 7 mii lei.
Locul III – 5 mii lei.
Locul I – 15 mii lei

Locul II – 12 mii lei.
Locul III – 10 mii lei.

 

 • Fiecare participant sau grup de participanți la concurs va prezenta nu mai mult de o lucrare pentru fiecare secțiune.
 • Lucrările de pictură vor fi prezentate pe suport de hîrtie/carton/pînză, respectînd formatul A3. Fiecare lucrare va fi însoțită de o etichetă, care va specifica titlul lucrării, numele și prenumele autorului, vîrsta, grupa și instituția de învățămînt, date de contact. În prealabil, participanții vor trimitefotografia picturii cu toate datele menționate anterior la adresa electronică (stefan@gmail.com) a concursului.
 • Participanții la secțiunea Literatură și Declamație vor transmite la adresa electronică (concurs.stefan@gmail.com) a concursului textul lucrării, date de contact. Prezentarea lucrărilor în cadrul concursului public va avea o durată de pînă la 7 minute.
 • Participanții la secțiunea Înscenări teatralizate vor transmite la adresa electronică (concurs.stefan@gmail.com) a concursului denumirea lucrării, textul sau scenariul lucrării, date de contact, componența nominală a grupului sau a participantului. Prezentarea înscenărilor teatralizate în cadrul concursului public va avea o durată de pînă la 15 minute.
 • Participanții la secțiunea Muzică vor transmite la adresa electronică (concurs.stefan@gmail.com) a concursului denumirea piesei muzicale, durata piesei, numele participantului/participanților, date de contact.

Etapele de desfășurare a concursului:

Etapa I. Înscrierea la concurs și prezentarea lucrărilor pentru participare va avea loc în perioada 5 mai – 20 septembrie 2018.

Etapa II. Preselecția  lucrărilor prezentate la concurs va avea loc în perioada 21 septembrie – 20 noiembrie 2018. Vor fi organizate prezentările publice ale lucrărilor care au trecut etapa de preselecție, iar juriul va selecta cîte 3 finaliști pentru fiecare categorie.

Etapa III. Premierea participanților în cadrul unui concert festiv cu participarea finaliștilor, membrilor Comisiei de Stat pentru desfășurarea acțiunilor consacrate Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei și a Comisiei pentru Tineret din cadrul Consiliului Societății Civile de pe lîngă Președintele Republicii Moldova. Concertul va avea loc la data de 2 decembrie 2018 în orașul Chișinău.

Criteriile de jurizare:

 • Respectarea tematicii concursului;
 • Cultura prezentării lucrărilor;
 • Originalitatea și imaginația reflectată de participanți;
 • Creativitatea și expresivitatea participanților;