25 august, 2018

R E G U L A M E N T U L

      Festivalul -concurs republican  al cântecului patriotic „Ştefan, Ştefan, Domn cel  Mare”  este organizat de către Preşedintia Republicii Moldova   in conformitate cu prevederile Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 253-VIII din 2 iulie 2017 privind declararea anului 2018 Anul Stefan cel Mare si Sfint Domnitor al Moldovei

 

Obiective:

 • formarea spiritului patriotic al cetăţenilor Republicii Moldova şi promovarea valorilor artistice ale culturii naţionale;
 • perfecţionarea măiestriei interpretative ale formaţiilor artistice de amatori ;
 • îmbogăţirea repertoriului cu noi creaţii ce reflectă sentimentul de patriotism;

 

Participare. Festivalul-concurs  se va desfasura la urmatoarele 4 sectiuni:

Secțiunea I:   Colectiv coral;

Secțiunea II: Orchestră de muzică populară inclusiv solist

Secțiunea III: Ansamblu folcloric/vocal

Secțiunea IV: Solisti-vocali(cu acompaniment)

 

Termeni şi condiţii de participare:

Festivalul  -concurs al cintecului patriotic  „Ştefan, Ştefan, Domn cel  Mare” se va desfaşura în perioada iunie – noiembrie 2018, în trei etape.

Etapa I, preselecţia va fi organizată pe parcursul lunii 15 iulie- 1 septembrie 2018 de către direcţiile, secţiile cultură municipale, raionale.

Etapa II se va desfăşura conform orarului (Anexa nr.1). La această etapă direcţiile, secţiile cultură din oraşele şi raioanele republicii vor delega câte un colectiv ce vor reprezenta genurile indicate mai sus. Durata programului fiecărui colectiv – până la 10 min (două piese), cu excepţia formaţiilor corale şi grupurilor vocale, care vor interpeta şi o creaţie obligatorie(„La moartea lui Ştefan Vodă”). Fonogramele sunt interzise.

Participantii etapei a II-a si a III-a vor adresa Comitetului Organizatoric  o cerere-adeziune(Anexa 2).

 

Premierea- Etapa a II- a   zonală: 3 zone-Balti, Chisinau, Anenii- Noi

 

 

            Secțiunea Laureat Gradul I Laureat Gradul II Laureat Gradul III
Cor

 

5000 lei 4000lei 3000lei
Orchestră de muzică populară, inclusiv solist

 

5000 lei 4000lei 3000lei
Ansamblu folcloric/vocal

 

     5000 lei 4000lei 3000lei
Solisti-vocali(cu acompaniment)      5000 lei 4000lei 3000lei

 

 

 

 

 Etapa III, finală  se va desfasura la 7 octombrie septembrie 2018  în m. Chisinau, (varianta-Anenii Noi).

Colectivele învingătoare la etapa II vor fi invitate sa participe la etapa finală. Fiecare formaţie se va prezenta cu o pancardă cu indicaţia denumirii localităţii, cu un coş de flori pentru depunerea la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

 

Repertoriul: Programul formaţiilor va include creaţii patriotice, cântece populare şi de autor ce proslăvesc vitejia Marelui Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, căntece despre Moldova, Patrie, meleagul natal,  independenta, de proslăvire a muncii etc.

Formaţiile corale, ansamblurile vocale  vor însuşi repertoriul obligatoriu: „La moartea lui Ştefan Vodă”(cântec popular), care va fi interpretat la etapa finală de către coruri, ansambluri vocale şi fanfara unită.

 

Criterii de apreciere:

 • măiestria intepretativă;
 • diversitatea repertoriului;
 • cultura scenică;
 • costumul scenic

  Totalurile festivalului.    Învingătorilor la concurs li se vor acorda diplome şi premii în bani.

 

 

Premierea Laureaților -Etapa III  Finală, Chisinau

 

 

            Secțiunea Laureat Gradul I Laureat Gradul II Laureat Gradul III
Cor

 

10000 lei 8000lei 6000lei
Orchestră de muzică populară inclusiv solist

 

10000 lei 8000lei 6000lei
Ansamblu folcloric/vocal

 

   10000 lei 8000lei 6000lei
Solisti-vocali(cu acompaniment)    10000 lei 8000lei 6000lei

 

 

 

 

 

Juriul are dreptul să intervină cu modificări si conceretizari in Regulament. Decizia juriului este irevocabilă.

 

 

Pentru consultatii suplimentare: Comitetul Organizatoric-  Mariana Belibov, t.068056474, 069115388

e-mail- stefanfestival2018@gmail.com, site: Stefancelmare.md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

 

 

O R A R U L

 

desfăşurării Festivalului-concurs Naţional al cântecului patriotic „Ştefan, Ştefan Domn cel Mare”

 

Zona de Nord – mun. Bălţi, 15 septembrie 2018, Simbată, ora 10.00. Se prezintă:

Municipiul Bălţi,

r-nale:

Briceni

Donduşeni

Drochia

Edineţ

Floreşti

Făleşti

Glodeni

Ocniţa

Rîşcani

Sîngerei

Soroca

Ungheni

 

Zona de Centru: – m.Chisinau, 16 septembrie  2018, Duminică, ora 10.00. Se prezintă:

Mun. Chişinău

r-nele:

Orhei

Călăraşi

Criuleni

Hînceşti

Rezina

Străşeni

Şoldăneşti

Teleneşti

Dubăsari

Nisporeni

 

Zona Sud- Anenii Noi, 22 septembrie  2018, Simbată, ora 10.00. Se prezintă:

r-nele:

Anenii Noi

Căuşeni

Ştefan Vodă

Cimişlia

Ialoveni

UTA Găgăuzia, Mun. Comrat

Leova

Basarabeasca,

Cahul

Taraclia

Cantemir

 

 

 

 

Anexa nr. 2

 

                                         

                                             CERERE -ADEZIUNE

 

de participare la  Festivalului Naţional al cântecului patriotic „Ştefan, Ştefan, Domn cel  Mare”

 

(participanţi)

 

 1. P.P concurentului  (denumirea  formaţiei) ________________________________________________
 2. Din localitatea________________________________________________________________________
 • Ziua, luna, anul naşterii_________________________________________________________________
 1. de participanţi în formaţie____________________________________________________________
 2. Adresa, nr.telefon, adresa e-mail _________________________________________________________
 3. Nominaţia (proba)_____________________________________________________________________
 • Elev, student al (de indicat instituţia)_______________________________________________________
 • P.P (concertmaistru, acompaniator)______________________________________________________
 1. Programul (de indicat denimirea creaţiei, autorul, compozitorul,autorul textului, durata corectă)

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

 

 

 1. Nume, prenume, patronimic al responsabilului pentru formarea delegaţiei, funcţia deţinută, telefoane de contact, e-mail ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
 2. Semnătura participantului (conducătorului formaţiei)___________________________________________
 • Data,luna anul prezentării cererii

 

 

 

 

 

 

Anexa  nr. 3

 

 

J U R I U L

 

Ferstivalului-concurs Naţional „Ştefan, Ştefan Domn cel Mare”

 

 

 1. Constantin Rusnac Secretar General al Comitetului Naţional a Republicii

Moldova pentru UNESCO, profesor universitar,

compozitor, preşedintele Juriului

 

 1. Vasile Moroşanu, Şef Secţie Cultură şi Turism, Anenii Noi, Artist al

Poporului, preşedintele Consiliului Naţional
Consultativ al şefilor direcţiilor/secţiilor Cultură din
Republica Moldova

 

 1. Nicolae Paliţ Artist al Poporului, solist al Orchestrei de Muzică
  Populară „Folclor”, solist al Orchestrei Prezidenţiale a
  Ministerului Apărării din Republica Moldova

 

 1. Iustina Scarlat Maestru în Artă, interpretă de muz. populară

 

 

5.Victor Stepaniuc                Preşedinte al Comisiei pentru consolidarea statalităţii şi  reîntregirea

tării, Consiliul Societăţii Civile de pe lângă Preşedinţia Republicii
Moldova